Амри маъруф, наҳйи мункар кеўиллерге шадлық бағышламақта

Бүгинги Жаңа Ѳзбекстанда басқа тараўлар сыяқлы диний-мәрипий тараўда алып барылып атырған реформалар да жетекши орынларды ийелеп атыр. Бул болса усы реформалар мәнисин кең ен жайдырыў, халықтың руўхый-ағартыўшылық дәрежесин кѳтериў, олардың турмыстан разы болып, шүкиршилик сезими менен жасаўы, ертеңги күнге болған исенимин және де беккемлеў жуўапкершилигин жүклейди.

Уламаларымыз тәрепинен шѳлкемлестирилген бул үгит-нәсиятлаў сапарлары да усы мақсетке қаратылған болып, буннан халқымыздың қуўанышы шексиз.

Уламаларымыз намазханлардың билимин, руўхыйлығын еле де асырып, оларға кѳтериңки руўх бағышлаў болса пикиримиздиң айқын тастыйығы болады.

Ташкент қаласы бас имам-хатиби орынбасары Абдуқаҳҳор дамла Юнусов Узун районындағы “Алоуддин Аттор” жоме мешитинде пешин намазынан кейин, Шўрчи районындағы “Домла Қосим” жоме мешитинде намазханлар менен намазлыгер намазын оқығаннан кейин мѳмин-мусылманларға амри маъруф етти.

Ушырасыў даўамында шүкиршилик, журтымыздағы диний-мәрипий тараўда әмелге асырылып атырған реформалар нәтийжелери, мазҳабсызлықтан сергек болыў ҳәм басқа темалардағы сәўбетлесиўлер намазханлар ушын дыққатқа ылайық болды.

Сәўбетлесиў жуўмағында намазханлардың сораўларына жуўап берилип, Ўатанымыздың тынышлығы, парахатшылығы, халқымыздың пәраўанлығын сорап дуўалар етилди.

Соның менен бирге, уламаларымыз Сурхандәрья ўәлаятына сапары даўамында руўхый -ағартыўшылық ушырасыўлар, алыс ҳәм шет аймақлардағы халық ўәкиллери менен жүзбе-жүз ушырасыўлар ѳткериў менен бирге жәрдемге мүтәж шаңарақлар ҳалынан да хабар алмақта.

Сапар даўамында Абдуқаҳҳор дамла Юнусов басшылығындағы имам-хатиблер Узун районы “Меҳнат” мәҳәллесиндеги меҳир-мириўбет ҳәм сақаўатқа мүтәж шаңарақлар ҳалынан хабар алды.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети

  • 1125 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты