«Ҳажы ийшан» мешитиниң жаңа имаратын қурыў жумыслары басланды

Аллаҳға шүкир елимизде мешитлер саны үш мыңға шамаласты, олар күннен-күнге абаданластырылмақта. Кѳплеген мешитлер заманагѳй үлгиде ремонтланып, шырайлы ҳǝм қолай кѳриниске келтирилмекте. Халқымыз бундай жоме мешитлерде еркин ибадатларын етип атырғанынан қуўанышлы.

Бундай қайырлы ислер диний қǝдириятларымызға болған үлкен итибардың нǝтийжеси. Мешитлерди абаданластырыў ҳǝм оларды қайта оңлаў үлкен саўаплы ǝмеллерден.

Мине усындай қурылыс ҳǝм абаданластырыў ислериниң даўамы сыпатында Әмиўдǝрья районы ҳǝкимиятының қарарына тийкарланып, районның «Қыпшақ» пуқаралары жыйыны аймағында ажыратылған жер майданда қурылыс талап ҳǝм қағыйдаларына муўапық қурылыс ислери басланды.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты басламасы менен қурылысы басланып атырған «Хажы ийшан» мешити ушын таярланған жойбарға кѳре, кѳркем ҳǝм қолай етип қурылыўына айырықша итибар қаратылған.

Ҳақыйқаттан да, мешитлердиң абат болыўы, елимиз абатлығы. Мешитке ибадат ушын келгенлер Аллаҳ тааладан Ўатан тынышлығын сорап дуўа етеди. Бул дуўалардың шарапаты менен Жаратқан журтымызды жǝне де пǝраўан ҳǝм зыяда етип береди.

Әмиўдǝрья районы «Ноғай ийшан» жоме мешити имам-хатиби У.Қурбаниязов

  • 658 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты