Имам Бухарий комплексинде реконструкция жумыслары алып барылады

Президент Шавкат Мирзиёев 11-февраль күни Самарқан ўǝлаятының туризм потенциалын, сондай-ақ зиярат туризмин раўажландырыў бойынша жойбарлар менен танысты.

Усы презентация ўақтында ислам ǝлеминдеги ең муқǝддес зыярат орынларынан бири - Имам Бухарий комплекси ҳǝм оның ǝтирапында ǝмелге асырылатуғын қурылыс-ремонт ҳǝм абаданластырыў жумыслары ҳаққында мағлыўмат берилди. Мǝмлекетимиз басшысы бул зияратгаҳта алып барылыўы жойбарластырылған жойбар бойынша жǝне бир мǝрте ѳз усынысларын билдирип, жуўапкерлерге зǝрүр тапсырмалар берди.

13-февраль күни Имам Бухарий комплексинде Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы, министрлик ҳǝм басқармалар жуўапкерлери, Самарқанд ўǝлаяты жǝмийетшилиги ўǝкиллери ҳǝм ақсақаллар қатнасыўында жойбарды ǝмелге асырыў алдынан илаж ѳткерилди.

Қураны кǝрийм тилǝўат етилип, қурбанлық ǝмелге асырылды.

Жойбар майданынан жǝмийетшиликке толық мағлыўмат берилди.

Комплекстеги қурылыс-абаданластырыў жумыслары процессинде Имам Бухарий мақбарасы ҳǝзирги кѳриниси сақланған ҳалда реконструкция етиледи. Усы ўақытқа шекем мақбара астындағы қǝбирди зиярат етиў ушын жеткиликли шараят жоқ еди. Жаңа жойбарда қǝбир ǝтирапын кеңейтирип зияратшылар ушын ҳǝр тǝреплеме қолайлық жаратыў нǝзерде тутылған.

Сегиз мың орынлы саўлатлы мешит қурылады. Комплекс ǝтирапында тѳрт үлкен минара бой тиклейди. Халқымызға тǝн турмыс тǝрзинен келип шығып, ҳǝзирги айўанларға қосымша түрде ишки ҳǝм сыртқы айўанлар қурылады.

Жергиликли ҳǝм шет ел зияратшыларына қолайлық жаратыў мақсетинде заманагѳй мийманханалар, халық аралық үлгилерге толық сǝйкес келетуғын хожалық хызмет ҳǝм санитария -гигиена шақапшалары қурылады.

Тағы бир итибарлы тǝрепи, комплексте қурылыс-ремонт жумыслары процессинде бул жердеги тарийхый ҳǝўиз ҳǝм бир неше жүз жыллық шынар тереклерине зыян жеткезилмейди. Оларды асырап-абайлаў, ѳз ҳалында сақлаў ушын барлық зǝрүр шаралар кѳриледи.

Комплексте ǝмелге асырылатуғын қурылыс-ремонт жумыслары арнаўлы исленген фонд қаржылары есабынан шѳлкемлестириледи.

Сǝўбетлесиў ўақтында усы муқǝддес зыяратгаҳты тек ғана халқымыз, бǝлки дүнья халықлары келип зиярат ететуғын мǝканға айландырыўға Мǝмлекетимиз Басшысы турақлы түрде айрықша итибар қаратып атырғаны айтып ѳтилди.

Жǝмийетшилик ўǝкиллери Президентимиз басламасы менен ǝмелге асырылып атырған бул ийгиликли ис журтымыздан жетисип шыққан уллы диний уламалардың илимий-руўхый мийрасларынан дүнья халықларын хабардар етиў, Ѳзбекстанның халық аралық абыройын асырыўға хызмет етиўин ҳǝм бул саўаплы иске халқымыз да белсене қатнасыўын билдирди.

Дерек: Xadicha.uz

  • 589 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты