“Имам Бухарий” зыярат туризми жолдас телеканалы концепциясы ислеп шығылады

«Ѳзбекстан Республикасында ишки ҳǝм зыярат туризмин жǝне де раўажландырыў илажлары ҳаққында»ғы президент пǝрманына қол қойылды. Онда диний бағдарда да бир қатар жаңалықлар нǝзерде тутылған.

Пǝрманда сондай бǝнтлер бар:

Туризмди раўажландырыў мǝмлекет комитети Ѳзбекстан Миллий телерадиокомпаниясы, Министрлер Кабинети жанындағы Дин ислери бойынша комитет, Илимлер Академиясы, Жоқары ҳǝм орта арнаўлы билимлендириў Министирлиги, Ѳзбекстан халық аралық ислам академиясы ҳǝм Имам Бухарий халық аралық илимий-изертлеў орайы менен бирге үш ай мүддетте уллы алым ҳǝм уламаларымыз, ǝсиресе, Имам Бухарийдиң бийбаҳа мийрасларын кең кѳлемде ен жайдырыў ҳǝм үгит-нǝсиятлаў мақсетинде, индонез, бенгал, малай, түрк, араб, ҳинд, урду, пушту ҳǝм басқа шет ел тиллеринде “Имам Бухарий” зыярат туризми жолдас телеканалын, шет ел мǝмлекетлерде оның хабаршылары жумыс апарыўын нǝзерде тутқан ҳалда шѳлкемлестириў ҳǝм оны раўажландырыў концепциясын ислеп шығып, Министрлер Кабинетине киритсин.

Самарқанд ўǝлаяты ҳǝкимлиги Министрлер Кабинети жанындағы Дин ислери бойынша комитет, Мǝденият министрлиги, Илимлер академиясы, Қурылыс министрлиги ҳǝм Комитет пенен биргеликте еки ай мүддетте Имам Матуридий естелик комплексин зыярат орайына айландырыў ҳǝм де ǝтирапындағы 8 уллы уламалардың қǝбирлерин қайта тиклеў ҳǝм абаданластырыў жумыслары концепциясын, оны ǝмелге асырыў бойынша “Жол картасы”н ислеп шығып, тастыйықлаў ушын Министрлер Кабинетине киритсин.

Самарқанд ўǝлаяты ҳǝкимлиги Комитет, Министрлер Кабинети жанындағы Дин ислери бойынша комитет, Мǝденият министрлиги, Кѳркем академия ҳǝм Финанс министрлиги менен бирге еки ай мүддетте Самарқанд қаласында ислам дини, региондағы ǝмелдеги дин ўǝкиллери мийраслары ҳǝм материаллық-мǝдений мийраслар объектлерин сǝўлелендириўши тематикалық қыябанды жаратыў бойынша Министрлер Кабинетине усыныс киритсин.

Бухара ўǝлаяты ҳǝкимлиги Министрлер Кабинети жанындағы Дин ислери бойынша комитет, Мǝденият министрлиги ҳǝм Финанс министрлиги менен бирге еки ай мүддетте Бухара қаласында ислам дини тарийхы ҳǝм мусылман ǝлеминде белгили болған шахслар ҳаққында мағлыўмат беретуғын инновациялық музейин қурыў ҳǝм оны раўажландырыў концепциясы бойынша усынысларды Министрлер Кабинетине киритсин.

Соның менен бирге усы пǝрманда Ѳзбекстан ишинде жаңа авиарейслер ҳǝм поезд рейслери жолға қойылыўы, мǝмлекет пуқаралары да мǝмлекет ишинде туристик жыйным тѳлеўи, бир қатар байрамларда дем алыс күнлер кеминде 3 күн деп белгилениўи нǝзерде тутылған.

Дерек: kun.uz

  • 746 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты