Ислам раўажланыў банкиниң 46-жыллық жыйналысы Ѳзбекстанда шѳлкемлестириледи

Бул илаж шет ел исбилермен шеңберинде ҳәм халық аралық жәмийетшиликтиң итибарын Ѳзбекстанда әмелге асырылып атырған реформаларға ҳәм мәмлекеттиң жақсыланып атырған инвестициялық орталығына қаратыў ҳәм де ИРБ топары менен кѳп қырлы шерикликти кеңейтиў имканиятын береди.

Усы жылдың 22-сентябрь күни Ѳзбекстан бас министриниң орынбасары - инвестициялар ҳәм сыртқы саўда министри С. Умурзақов видео конференция түринде Ислам раўажланыў банкиниң (ИРБ) президенти Б. Хажар менен ѳзара келисти.

Инвестициялар ҳәм сыртқы саўда министрлиги хабарына кѳре, ѳзара келисиўлер ўақтында тәреплер пандемия ўақтында халықты нәтийжели қорғаў, кеселленген шахсларды ѳз ўақытында кеселлигин анықлаў ҳәм емлеўин тәмийинлеў мақсетинде Ѳзбекстан ден саўлықты сақлаў системасын беккемлеў, соның менен бирге, глобал пандемиядан кейин экономиканы қайта тиклеў бойынша келешекдеги шериклик мәселелерин талқылады.

Б. Хажар ИРБ қәнегелестирилген клиникалар ушын медицина үскенелери ҳәм материаллардың қǝрежетлерин финанслық жақтан тәмийнлеў ушын стратегиялық таярлық ҳәм жуўап илажлары пакетиниң (улыўма муғдары 2,3 миллиард АҚШ долларын қурайды) мүмкиншиликлеринен пайдаланған ҳалда коронавирус тарқалыўына қарсы гүресиў ҳәм халыққа зәрүр жәрдем кѳрсетиўде Ѳзбекстанды ҳәр тәреплеме қоллап-қуўатлаўға тайынлығын билдирди. Атап айтқанда, мәмлекетте ѳкпени жасалма дем бериў аппаратлардың ислеўи ушын орайластырылған кислород тәмийнаты системасын сатып алыў мақсетинде пакет қаржыларынын бир бѳлегин қайта жѳнелтириў мǝселелери кѳрип шығылды.

Соның менен бирге, ѳзара келисиўлер даўамында 2021-жылда ИРБ басқарыўшылар кеңесиниң 46-жыллық жыйналысын Ѳзбекстанда шѳлкемлестириў ҳәм ѳткериў мәселелери талқыланды. Бул илаж шет ел исбилерменлер шеңберинде ҳәм халық аралық жәмийетшиликтиң итибарын Ѳзбекстанда әмелге асырылып атырған реформаларға ҳәм мәмлекеттиң жақсыланып атырған инвестициялық орталығына қаратыў ҳәм де ИРБ топары менен кѳп қырлы шерикликти кеңейтиў имканиятын береди.

Ѳзара келисиўлер жуўмағында барлық талқыланған жѳнелислер бойынша бирге жумыс апарыўды активлестириў ҳәм ИРБ басқарыўшылар кеңесиниң жыллық жыйналысын Ѳзбекстанда ѳткериўге таярланыўыў шеңберинде жақын шерикликти жолға қойыў ҳаққында шәртлесиўге ерисилди.

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 74 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты