# ОНЛАЙН СИЙРАТИ НАБАЎИЙЯ СӘЎБEТЛEРИ БАСЛАНДЫ

Имам Бухарий атындағы Ташкент Ислам институтының үлкен оқытыўшысы, Ислам тарийхы ҳǝм сийрат илимлери бойынша тǝжирийбели алым - Абдул Азим Зиёуддин улы.

Анас ибн Моликтен рǝўият етиледи, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: “Сизлерден қандайда-бириңиз мени перзентинен, ата-анасынан ҳǝм адамлардың барлығынан кѳре, кѳбирек жақсы кѳрмегенге шекем ҳақыйқый мѳмин бола алмайды”, деген.

Солай екен бул жаңа проект Ҳǝзирети Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа салламның сийратларын ықласбент халқымызға мүмкиншилиги барынша тереңирек жеткизиўде мүнǝсип үлес қосады, деген үмиттемиз.

Youtube: MuslimTV

Интернет телеканали: ITV.UZ

Facebook: MuslimUz

Тема бойынша сораў ҳǝм пикир-усынысларыңызды @OnlineSiyratBot арқалы жибериң.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети

@muslimuzportal | @mp3muslim | @diniysavollar

  • 115 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты