ОНЛАЙН ҲӘДИЙС ТҮСИНДИРМЕСИН ѲТКЕРИП ЖИБЕРМЕҢ:

Бул сапары ҳǝдийс ышқыпазлары ушын ǝжайып сыйлық таярланды!

17-сентябрь күни Ташкент қаласындағы “Новза” жоме мешити имам-хатиби, Ташкент Ислам институты оқытыўшысы Жалалиддин дамла Ҳамрақуловтың онлайн ҳǝдийс түсиндирмеси сǝўбетиниң екинши саны болып ѳтеди.

Бул сапарғы шынығыўда ҳǝдийс ышқыпазлары ушын ǝжайып сыйлық таярланды. Устаз Жалалиддин дамла Ҳамрақулов тǝрепинен онлайн шынығыўда ѳткен 10-сентябрь күнги сǝўбетке тийисли сораў бериледи. Жанлы эфирди бақлап атырғанлар арасынан бул сораўдың жуўабын @OnlineHadisBot ботына туўры ҳǝм оператив жиберген дǝслепки үш адамға “Риёзис Солиҳин” китапы саўға етиледи.

2020-жыл 17-сентябрь, пийшенби күни саат 15:00 ден баслап, онлайн-ҳǝдийс түсиндирмеси сǝўбетиниң екинши санын тѳмендеги социал тармақларымыз арқалы туўрыдан-туўры бақлан, тиккелей қатнасыўшы ҳǝм жеңимпазға айланың!

Youtube: MuslimTV

Интернет телеканалы: ITV.UZ

Facebook: MuslimUz

Тема жүзесинен сораў ҳǝм ой-пикирлериңизди @OnlineHadisBot арқалы жибериң.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети

@muslimuzportal | @mp3muslim | @diniysavollar

  • 153 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты