ОНЛАЙН: Арафа күни Қуран ҳǝм дуўа кешесине марҳамат!

Аллаҳ таала уллы еткен Зулҳижжа айында турыппыз, усы айдың биринши он күни мисилсиз пазыйлетлерге бай. Ҳǝзирети Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: “Ибадат етилетуғын қандайда бир күн зул ҳижжаның он күнинен Аллаҳ таалаға мақул емес. Ондағы ҳǝр бир күнниң оразасы бир жылға барабар. Ондағы ҳǝр бир кешеде турыў қǝдир кешесинде турыўға барабар болады”, деген (Имам Термизий рǝўияты).

Мине сондай қутлы мǝканларда етилген хатм Қуранлардың жуўмақлаўшы тилǝўаты ҳǝм дуўасын муфтий Усмонхон Темирхон улы ҳǝзиретлери, уламалар ҳǝм қарыйлар қатнасыўында ѳткериледи.

Усы пайызли дǝстүрди “Uzreport” телеканалы арқалы усы жыл 30-июль, арафа күни кешки саат 21:00 де туўрыдан-туўры гүзетип, кѳриўиңиз мүмкин. Соның менен бирге, ITV интернет телеканалындағы MuslimTV ҳǝм социаллық тармақларымыз арқалы да онлайн кѳрсетемиз, инша Аллаҳ.

Әзизлер, мине сондай дуўалар қабыл болатуғын мǝўритлерде үлкемизге тынышлық, берекет, шаңарақ ағзаларымызға ден-саўлық, аўырыўларға шыпа ҳǝм үлкен тǝшўиш болып турған коронавирус кеселлигиниң тезирек жоқ болыўын бǝршемиз биргелесип, Ҳақ тааладан ѳтиниш етип сорайық.

Eслетип ѳтемиз, халқымыз тǝрепинен усы күнлерде жуўмағына жеткерилип атырған хатм Қуранлар санын 78-150-33-44 телефон номерли Кол-орай арқалы күни-түн қабыл етемиз.

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасѳз хызмети

@muslimuzportal | @mp3muslim | @diniysavollar

  • 276 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты