Ўатан пидайылары яд етилди

Өзбекстан Республикасы Президенти Шавкат Мирзиёев 31 август күни ерте таңда Шейитлер яды қыябанына келип, репрессия қурбанларын яд етиў мәресимине қатнасты.

Қуран тиләўат етилип, халқымыз азатлығы ушын қурбан болған инсанлар ҳаққына дуўа етилди. Жыйналғанларға ас берилди.

Қыябандағы рамзий қәбир қасында нураныйлар, улама ҳәм зыялылар менен сәўбетлесиў болып өтти.

Пидәйы ҳәм ўатан сүйиўши бабаларымыздың өмири ҳәм мийрасларын үйрениў, атын мәңгилестириўге үлкен итибар қаратылып атырғанлығы атап өтилди. Елимиздеги тынышлық, еркинлик ҳәм пәрәўанлықтың қәдирине жетиў, қәлбиң Аллаҳта, қолың мийнетте болсын деген идеяға әмел етип, ҳәмме тараўларды раўажландырыўға умтылыў, жасларды кең дүньяқараслы, ўатан сүйиўшилик руўҳында тәрбиялаў зәрүрлиги атап өтилди.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасөз хызмети.

  • 215 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты