«Ең мәрипатли имам» таңлаўының екинши басқыш жеңимпазлары анықланды

Өзбекстан мусылманлары басқармасында ҳәр жылы дәстүрге айланып өткерилип киятырған «Ең мәрипатлы имам» таңлаўының қала ҳәм районлар аралық биринши басқышы усы жылдың июнь айында өткерилген еди. Онда республикамызда хызмет көрсетип турған 50 мешит имам-хатиб ҳәм имам-найыплары беллести ҳәм таңлаў нәтийжелерине көре көрик таңлаўдың биринши басқыш жеңимпазлары анықланды.

Бүгин «Ең мәрипатлы имам» таңлаўының екинши басқышы өткерилип, онда биринши басқыш жеңимпазлары өз ара күш сынасты ҳәм таңлаў жуўмағында Кегейли районы «Ийшан қала» жоме мешити имам-хатиби Нажимов Ғайрат үшинши орын, Қоңырат районы «Ҳәким Сулайман» жоме мешити имам-найыбы Мамутов Муҳаммад-Али екинши орын ҳәм Әмиўдәрья районы «Яқуб ийшан баба» жоме мешити имам-хатиби Бабажанов Дастан биринши орын жеңимпазлары деп табылды. Жеңимпазлар баҳалы саўғалар менен сыйлықланды ҳәм таңлаў нызамына көре Бабажанов Дастан Өзбекстан мусылманлары басқармасында болып өтетуғын республикалық басқышқа жоллама алды.

Сондай-ақ, “Ислам нуры” газетасы ҳәм “Ҳидаят” журналының өзбек тилиндеги басылымларына “Ең көп обуна шөлкемлестирген имам” номинациясы жеңимпазы Әмиўдәрья районы бас имам-хатиби Матсапаев Абдурахман, “Ислам нуры” газетасы ҳәм “Ҳидаят” журналының қарақалпақ тилиндеги басылымларына “Ең көп обуна шөлкемлестирген имам” номинациясы жеңимпазы Шымбай районы бас имам-хатиби Сейтжанов Бекмурза, “Үлгили мешит” номинациясы жеңимпазы Қоңырат районы “Хаким Сулайман” жоме мешити имам-хатиби Умаров Рахат, “Үлгили тахаратхана” номинациясы жеңимпазы Әмиўдәрья районы “Ноғай ийшан баба” жоме мешити имам-хатиби Қурбаниязов Уктам ҳәм “Үгит-нәсиятлаўшы имам” номинациясы жеңимпазы Төрткүл районы “Қошқар ата” жоме мешити имам-хатиби Машатов Сабурбайлар жеңимпаз деп табылып, Қарақалпақстан мусылманлары қазыятының “Ҳүрмет жарлығы” ҳәм естелик саўғалар менен сыйлықланды.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 352 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты