Өзбек архитекторлары тәрепинен қурылған «Рамзан Қадиров» мешитиниң ашылыўы болады

23 август, жума күни Чеченстанның Шали районында қурылған “Рамзан Қадиров” атындағы саўлатлы мешиттиң ашылыў мәресими болып өтеди. Оған мусылман еллеринен келген мәртебели қонақлар арасында Өзбекстан делегациясыда қатнасады.

Бул өзбекстанлы архитекторлар тәрепинен жобаластырылған жоме мешит, ҳәр бири 63 метр болған төрт минараға ҳәм бийиклиги 43 метр болған гүмбезге ийе. Мешит қурылысы 2012 жылда басланған. Шырайы ҳәм усылы тәрепинен мешит дүньяда өзине тән болып, оның иши ҳәм сыртқы тәрепи грек ақ мраморлары менен безетилген.

Итибарлы тәрепи сонда, Шали қаласында бой тиклеген саўлатлы ҳәм көркем мешит көп әсирлик бай архитектуралық үлгилерде сақлап киятырған шебер ҳәм қолы гүл өзбек архитекторлары тәрепинен жобаластырылған ҳәм Орайлық Азияға тән усылда қурылған.

Имарат төрт тәрептен кириў порталына ийе. Имараттың сыртқы ҳәм ишки тәрепи ақ реңдеги таслар, шығыс услубындағы нағыслар менен безетилген, шығысқа тән безеўлер менен уйғынласып кеткен. Мешит әййемги Бухара ҳәм Самарқанд мешитлери услубына уқсас.

Чеченстандағы мине усындай пайызлы мешиттиң елимиздеги әййемги мешитлер үлгисинде қурылыўы чечен халқы менен беккем байланыстың айқын бир көриниси.

Мағлыўматларда айтылыўынша, усы мешит Европа регионындағы ең ири мешитлерден бири болады. Мешитте бир ўақттың өзинде 30 мыңнан зыят адам ибадат етиўи мүмкин екен.

Мешиттиң ашылыў мәресими қарсаңында Дурди шайх атындағы Қуран мектебиниң салтанатлы ашылыўы, халықаралық Қуран жарысы жеңимпазларын сыйлықлаў, Ҳәзрети Пайғамбарымыз Муҳаммад саллаллаҳу алайҳи ўасалламға арналған ең жақсы нашида жарысы жеңимпазларының шығыўы сыяқлы мәресимлер де өткериледи.

Мағлыўмат орныда сонны айтып өтиў керек, Рамзан Қадировтың әкеси, Чеченстан Республикасының биринши президенти Аҳмад ҳажы Қадиров дәслеп Бухарадағы Мир Араб медресесинде кейин Ташкент Ислам институтында тәлим алған еди.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасөз хызмети.

  • 240 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты