Қурбан ҳайыты байрамы мүнәсип күтип алынды

Елимизде соңғы жыллары миллий-диний қәдириятларымызды тиклеў, асырап-абайлаў, раўажландырыў ҳәм ҳүждан еркинлигин тәмийинлеўге айрықша итибар қаратылмақта, ҳәр түрли миллет, елатлар арасында татыўлық, бирлик ҳәм туўысқанлық, сондай-ақ, диний кеңпейиллик шеңбери барған сайын раўажланып бармақта.

Мүбәрек Қурбан ҳайытының руўхый турмысымыздағы тутқан орны, мәниси ҳәм әҳимийетин, халқымызға тән болған меҳир-ақыбет, шүкраналық ҳәм кеңпейиллик нышаны екенлигин итибарға алып ҳәм де миллий-диний қәдриятларымызды асыраў мақсетинде ҳүрметли Журтбасшымыздың қарары қабыл етилди.

Мине усы қарардан руўхланған қарақалпақстанлылар да пүткил мусылман еллери қатары Қурбан ҳайыты байрамын көтеринки руўхта белгиледи. Республикамыздағы бәрше мешитлерде қурбан ҳайыты байрамын мүнәсип күтип алыў мақсетинде зәрүр шараятлар жаратылды ҳәм 11-август күни ҳайт намазы оқылды.

Халқымыз әзелден меҳир-мириўбетли, миймандос халық. Байрам мүнәсибети менен мешитлеримиз қәўендерлер көмеги менен орынлардағы жәрдемге мүтәж шаңарақларға, меҳрийбанлық ҳәм мириўбет үйлерине материаллық жәрдемлер берди.

Сондай-ақ, күнниң екинши ярымында Өзбекстан мусылманлары басқармасы жанынан шөлкемлестирилген «Вақф» қайырқомлық жәмәәтлик фонды тәрепинен республикамыздағы кем тәмийинленген 540 шаңараққа қурбанлық гөши хайыр-эҳсан етип тарқатылды.


Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты

  • 236 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты