«Ийман» китабы қарақалпақ тилине аўдарылды

Шайық Муҳаммад Садық Муҳаммад Юсуф раҳимаҳуллаҳтың китаплары тири ўақтында басқа тиллерге аўдарма етиле басланған еди. Бул ийгиликли ис еле даўам етпекте. Сондай аўдармалардан бири «Ийман» китабының қарақалпақ тилине аўдармасы болды.

Усы китап Шайық ҳәзиретлериниң дәслепки китапларынан бири болып, 1991 жылда баспадан шығарылған еди. Кейинирек китап қайта-қайта басып шығарылды. Әйне күнлерде оның қарақалпақ тилине аўдармасы басып шығарылмақта. Соны да еслетип өтиў керек, бул китап автордың тири ўақтында орыс тилине аўдарылып, баспадан шығарылған.

Китаптың қарақалпақ тилиндеги аўдармасы болса, тез арада сатыўға шығарылыўы күтилип атыр.

Китап сатыўға қойылғаннан соң Өзбекстан бойлап барлық филиалларынан ҳәм интернет арқалы kitoblardunyosi.uz сайтынан онлайн тәрзде сатып алыўыңыз мүмкин.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасөз хызмети

  • 177 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты