Өзбекстан халықаралық Ислам академиясының Қарақалпақстан Республикасы аймақлық филиалы өз жумысын баслады

Көп әсирлик миллий ҳәм диний қәдириятларымызды асырап-абайлаў, дүнья илими ҳәм мәденияты раўажына үлкен үлес қосқан бабаларымыздың бийбаҳа мийрасларын үйрениў, оның тийкарында жасларды кәмил инсан етип тәрбиялаў жәмийетте турақлы социаллық-руўхый орталықты тәмийинлеўдиң зәрүр шәртлеринен бири есапланады.

Соңғы жылларда мәмлекетимизде шөлкемлестирилген Ислам цивилизациясы орайы, Ислам академиясы, Мир Араб жоқары медресеси, Имам Бухарий ҳәм Имам Термизий халықаралық илимий-изертлеў орайлары бай илимий-тарийхый мийрасларымызды үйрениў ҳәм ен жайдырыўға хызмет етип атыр.

Усының менен бирге, дүняда жүз берип атырған ўақыя-қубылыслар және социал-сиясий жағдайдың анализи диний-билимлендириў тараўындағы искерлик нәтийжелилигин асырыўды ҳәм маман кадрлар таярлаўдың пүтин системасын жаратыўды талап етпекте.

Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2018-жыл 16-апрелдеги «Диний-ағартыўшылық тараў жумысларын түпкиликли жетилистириў илажлары ҳаққында»ғы ПФ-5416-санлы Пәрманына муўапық, Ташкент ислам университети негизинде Өзбекстан халықаралық ислам академиясы шөлкемлестирилди. Пәрманда академия Қуран илими, ҳәдис, ислам ҳуқықы, исеним, тәсаўўыф, ислам экономикасы ҳәм қаржы жумыслары, халықаралық қатнасықлар, шет тиллери ҳәм басқа да халықаралық көлемде зәрүр болған тараўлар бойынша қәнигелерди таярлаў менен бирге орта арнаўлы, жоқары билимлендириў, жоқары билимлендириўден кейинги билимлендириў, қәнигелигин жетилистириў басқышларында үзликсиз билимлендириўдиң бир пүтин системасын шөлкемлестириўге бағдарланған жумыс алып барыўы, сондай-ақ, илимий мийрасты терең анализлеў ҳәм асырап-абайлаўға, диний ҳәм дүньялық билим бериўге қәнигелескен жетекши билимлендириў ҳәм илимий изертлеў мәкемеси болып, республикадағы барлық ислам билимлендириў мәкемелери жумысларын оқыў-нормативлик ҳәм оқыў-методикалық тәрептен тәмийинлеў ҳәм муўапықластырыўды әмелге асырыўы белгиленген.

Өзбекстан халықаралық Ислам академиясы қурамында Қарақалпақстан Республикасы, Самарқанд, Наманган ҳәм Сурхандәрья ўәлаятларының регионлық филиаллары жумыс баслаўы белгиленип, онда Өзбекстан Республикасы Президентиниң 2017 жыл 20 апрельдеги ПҚ-2909-санлы “Жоқары тәлим системасын және де раўажландырыўдың илажлары ҳаққында”ғы Қарарына муўапық академияның регионлық филиалларында имам-хатиблер, имам-найыплар, диний тараў қәнигелери, мәмлекетлик ҳәм жәмийетлик шөлкем хызметкерлери, жоқары ҳәм орта арнаўлы билим бериў орынларының тараўға тийисли педагог кадрлары қайта таярлықтан өтеди ҳәм илимий тәжрийбе асырады деп көрсетилген. Академияның республикамыздағы аймақлық филиалы Қарақалпақстан Республикасы ҳәм Хорезм ўәлаятындағы диний тараў қәнигелериниң билимин жетилистириўге мөлшерленген.

11-июль күни Имам ийшан Муҳаммад жоме мешити мәжилислер залында имам-хатиблердиң билимин асырыў оқыў-семинарының басланыў мәресими болып өтти. Онда Қарақалпақстан Республикасы Министрлер Кеңеси секретарият баслығы, Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы, Республикамыздағы жоқары оқыў орынлары профессор-оқытыўшылары, педагог қәнигелердиң билимин жетилистириў орынларының директорлары қатнасты. Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты қазысы Ш.Бауатдинов мәресим қантасыўшыларына Өзбекстан халықаралық Ислам академиясының Қарақалпақстан Республикасы аймақлық филиалы директоры Амет Абибуллаевты таныстырды.

Диний қәнигелердиң билимин жетилистириў оқыў-семинары жоқары оқыў орынларының профессор-оқытыўшылары ҳәм Муҳаммад ибн Ахмад ал Беруний атындағы орта арнаўлы ислам билим журтының тәжирийбели оқытыўшылары тәрепинен оқытылады.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 636 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты