«Ең мәрипатли имам» таңлаўының биринши басқыш жеңимпазлары анықланды

29-июнь күни Өзбекстан мусылманлары басқармасында ҳәр жылы дәстүрге айланып өткерилип киятырған «Ең мәрипатлы имам» таңлаўының қала ҳәм районлар аралық биринши басқышы өткерилди. Онда республикамызда хызмет көрсетип турған 50 мешит имам-хатиб ҳәм имам-найыплары беллести.

Таңлаў нәтийжелерине көре көрик таңлаўдың биринши басқыш жеңимпазлары анықланды.

Олар: Тахиятас районы «Муҳаммад Мурат ийшан» жоме мешити имам-хатиби Жумамуратов Яқуб, Қоңырат районы «Хаким Сулайман» жоме мешити имам-найыбы Мамутов Маҳаммад-Али, Беруний районы «Шайх Аббаз валий» жоме мешити имам-хатиби Адилбек Тагаев, Әмиўдәрья районы «Яқуб ийшан» жоме мешити имам-хатиби Бабажанов Дастан ҳәм Кегейли районы «Ийшан қала» жоме мешити имам-хатиби Нажимов Ғайратлар «Ең марипатли имам» таңлаўының жеңимпазы болып, екинши басқышқа жоллама алды.

Қарақалпақстан мусылманлары қазыяты.

  • 353 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты