Ҳаял-қызлар ушын диний-мәрипий телеграмм каналы иске түсти

Ѳзбекстан мусылманлары басқармасы басламасы менен muslim.uz сайты қатарында ҳаяллар ушын расмий диний-мәрипий телеграмм каналы ѳз жумысын баслады. Онда ҳаял-қызларға керекли болған шарий мәселелер, салыҳ ҳаяллар ѳмири, шаңарақ мүнәсибетлери, перзент тәрбиясы ҳаққында мақалалар ҳәм де турмыста зәрүр болған мәселелерге психолог мәсләҳәтлери берилип барылады.

Қураны кәримниң дәслепки сүрелеринен бирин «Ниса» — «Ҳаяллар» деп аталыўы Ислам дининде ҳаял-қызлардың ҳуқықларының итибары жоқары екенлигине дәлил.

Егер ҳаял адам ѳмирде мәнәўий жақтан саламат болса, жәмийет беккем болады. Себеби, перзенлер аналар себепли дүньяға келеди ҳәм басланғыш тәлим-тәрбияны аналардан алады. Солай екен, келешек әўладлардың баркамал болыўы ҳаяллардың қаншелли мәрипатлы болыўына ҳәр тәреплеме байланыслы.

Улама Абдулҳамид ибн Бодиситиң «Егер ул балаға тәлим берсең, бир шахсқа тәлим берген боласаң. Егер қыз балаға тәлим берсең, пүткил дүньяға тәлим берген боласаң», деген ҳикметинде жүдә үлкен мәни жәмленген.

Жаңа телеграмм каналына Аллаҳ тааладан жетискенликлер тилеймиз.

Өзбекстан мусылманлары басқармасы Баспасөз хызмети.

  • 276 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты