Рамазан — меҳир-мириўбет айы

Рамазан қайыр-сақаўат ҳәм меҳир-мириўбет айы. Пайғамбарымыз (саллаллоҳу алайҳи ва саллам) Егер үмметим Рамазан айында олар ушын қанша пазыйлетлер бар екенлигин билгенлеринде еди, жылдың ҳәммесин Рамазан болыўын қәлер еди”, -деген.

Рамазан айында меҳир-мириўбет қоңсы-қобаға, ағайинлер арасында жәрдемге мүтәжлерге қайыр-сақаўат көрсетиў, жәрдем қолын созыў, наўқасларды зыярат етиў, жетимлер ҳалынан хабар алыў менен болады.

«Әлбетте, садақалар тек жарлыларға, мискинлерге, онда (садақа исинде) ислеўшилерге, кеўиллери дос қылыныўшыларға, қул азат қылыўға, қарыздарларға, Аллаҳтың жолында жүриўшилерге, мүсәпирлерге (бериў) Аллаҳ тәрепинен парыз қылынды. Аллаҳ билиўши ҳәм ҳикметли. (Тәўбә сүреси, 60-аят).

Мүбәрек Рамазан айында Нөкис районы «Имаматдин ийшан» жоме мешити тәрепинен қәўендерлердиң жақыннан берген көмеги менен усы райондағы «Қыран таў» аўыл пуқаралары жыйынында жасаўшы кем тәмийинленген шаңарақларға азық-аўқат өнимлерин берди.

Сейтниязов Әжинияз, «Имаматдин ийшан» мешити хызметкери.

  • 662 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты