Nike компаниясы Ислам динин аяқ асты еткенликте айыпланды

Американың Nike компаниясы дүньядағы ең ири спорт кийимлерин ислеп шығарыўшы компания есапланады. Ол исламофобия жәнжелиниң орайынан орын ийеледи. Буның себеби, мыңлап мусылман-қарыйдарлар кроссовка ултанынан араб тилиндеги “Аллаҳ” сөзине уқсас жазыўды анықлағаны менен байланыслы. RTдың жазыўынша, мусылман еллери халқы AirMax 270 моделиндеги кроссовкаларды сатыўдан алып таслаўды талап етпекте. Олардың пикиринше, компания Исламды аяқ асты еткен. Социаллық тармақлар да буған тийисли пикирлерге толып кетти. Оларда айтып өтилиўинше, “Аллаҳ” сөзин еслетиўши бул логотиптеги ултанға ийе кроссовкалар сатылыўына жол қоймаў керек, себеби олар кийилгенде, усы сөз аяқ асты етиледи ҳәм кирлейди. Бул болса мусылманларға ҳәм Исламға ҳүрметсизлик, масқаралаў болады. Компания ўәкиллери болса, өз нәўбетинде, логотипте ҳеш қандай мусылманларға қарсы ҳәрекетти көрмей атырғанлығын билдирген.

Fitrat.uz сайтынан.


  • 379 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты