Канадалы шыпакер наўқасларды Қуран жǝрдеминде даўалайды

Канададағы тийкары келип шығыўы индиялы болған шыпакер ѳз наўқасларына Қуранды тыңлаўға рухсат берип даўалайды, деп хабар бермекте The Siasat Daily.

Доктор Жагдиш Ананд Рой Канадада ең жақсы офтальмологлардан бири. Ол бир неше жыл алдын тийкар салған ѳз клиникасының басшысы.

Қызығы сонда, ҳиндуизм ықласбенти доктор Жагдиш мусылман емеслигине қарамай, оның клиникасында турақлы түрде Муқәддес Қуран трансляциясы қосылып турады. Ол тийкарынан «Ясин» ҳәм «Ар-Раҳман» сүрелерин тыңлайды.

«Исламосфера» веб-сайтына кѳре, бул дәстүр ҳаққында айтылғанда, доктор Жагдиш Қуран пүткил инсаният ушын мѳлшерленген, дейди. Қуран оқыўдың пайдалары ҳаққында айтар екен, клиника орталығын және де тынышландырып, наўқаслардың шыпа табыўына үлес қосыўын айтады. Доктор Жагдиш изертлеўине кѳре, «Ар-Раҳман» сүресин бес мǝрте тыңлаў базы бир кѳз кеселликлерин даўалайды.

Оған кѳре, клиникада исленгенинен берли бул жерде Қураны кәрийм тынбай қойылады. Ол және оның аўырыўлары Қуран тыңлаў арқалы руўхый тынышлық ҳǝм биймәлелликке ериседи. Базы наўқаслар одан не ушын клиникада Қуран тилǝўаты эфирге узатылыўын сорады. Олар ол ѳзиниң динине бизлерди шақырмақшы, деген қыялға барады.

Ислам тынышлық дини екенлигин ескертип, Жагдиш Ананд Рой Ислам ҳаққындағы надурыс пикирлерден қутылыў кереклигин айтып ѳтеди. Доктор Жагдиш ҳәр бир динди ҳүрмет етеди ҳәм азғана парықларға қарамай, олардың барлығы бирдей мақсетти ѳз ишине алады, дейди.

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 620 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты