Бир сораў сорасам: Ҳаял адам турмысқа шыққаннан соң, күйеўиниң фамилиясына ѳтиўи мǝжбүрий ме?

— Ҳаял адам турмысқа шыққаннан соң, күйеўиниң фамилиясына ѳтиўи мүмкин бе? Бул исте ҳаялды мǝжбүрлеўге болады ма?

— Үрп-ǝдетте бул жағдай адамды танытыў жолларынан бири есапланса, ҳаял күйеўиниң фамилиясын алыўы жайыз болады. Тек шǝрти сонада, бул шǝриятта қайтарылған ҳаслын даўа қылыў жолы менен болмасын. Бирақ жайша ѳзин танытыў мақсетинде, күйеўиниң фамилиясына ѳтиўдиң зыяны жоқ. Буған тѳмендегилер дǝлил болады: Қураны кǝриймниң «Таҳрим» сүреси, 10 -аятында «Нуҳтың ҳаялы ҳәм Луттың ҳаялы», деп аталады.

Набаўий Сүннетте келиўише, Абу Саид Худрий разияллаҳу анҳу рǝўият етеди: «Ибн Масъуд разияллаҳу анҳудың ҳаялы Зайнаб Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам алдына келип, кириўге руқсат сорайды. Сонда: «Я Расуллаҳ, бул Зайнаб, сизиң алдыңызға кириўге руқсат сорап атыр», дейди. Пайғамбарымыз: «Зайнаблардың қайсысы», деп сорады. «Ибн Масъудтың ҳаялы», деп жуўап еткенде, «Аўа, оған руқсат бериңлер!», деди. Оған кириўге руқсат берилди» (Имам Бухарий рǝўияты).

Демек, үрп-ǝдетте ǝмелде болса, ҳаялдың күйеўиниң фамилиясына ѳтиўи керек. Ўаллаҳу аълам!

Муҳаммад Айюб ҲОМИДОВ.

  • 85 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты