Африкадағы аўыллардан бирине жаңа имам тайынланады

Ақида ҳǝм фиқҳий мǝселелерде жетерли билимге ийе болған бул имамды ѳзине тоқ шаңарақлардан бири ифтарлыққа мирǝт етеди.

Имам кеткенен кейин үй бекеси ханада турған пулдың жоғалғанын сезеди. Ҳеш жерде пул жоқ.

Ханада ери, ҳаялы ҳǝм имамнан басқа адам болмаған. Ери де имамнан барып пул ҳаққында сораўға уялады.

Арадан бир жыл ѳтип, келеси Рамазан айы оны тағы ифтарлыққа шақырады.

Сонда үй ийеси имамнан сорайды:

- Тақсир соңғы пайытларда сизге болған мүнǝсибетим ѳзгергенин сезбей атырсызба?

- Неге одай деп атырсыз?

- Былтыр ифтарлыққа келип кеткениңизден кейин ханадан пул жоғалған?!

Буны еситкен имам жылап жибереди.

- Неге жылайсыз, сиздан гүманланғаныма ма?

Имам кѳзинде жасы менен турып кийим шкафында турған Қуранның астындағы пулды алып кѳрсетеди:

- Сол сапары самал есип, пулларды ушырып жиберди. Оларды жыйнап Қуранның астына бастырып қойдым.

Мен сизиң гүманланғаныңыз ушын емес, бир жыл даўамында қолыңызға Қуран алмағаныңыздан жылап атырман, бирадар... !!!

Интернет материалларынан Беруний районы «Дарўиш ийшан» мешити имам-хатиби Рахат Мадраимов таярлады.

  • 122 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты