НАМАЗ ОҚЫЎШЫНЫҢ АЛДЫНАН КЕСИП ӨТИЎШИ

Абу Жуҳайм Абдуллаҳ ибн Ҳорис Ансорий разияллаҳу анҳудан рәўият етиледи: «Набий саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Егер намаз оқыўшының алдынан кесип ѳтиўши ѳзине қаншелли гүна болыўын билгенде еди, әлбетте, оның алдынан ѳтиўден кѳре қырыққа шекем (рәўиятшы Абу Назр қырық күнбе, айма ямаса жылма билмеймен деген) тоқтап турыўы ѳзи ушын жақсы болар еди, деди», Бухарий ҳәм Муслим рәўият еткен.

Интернет материалларынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 642 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты