Маккаи мукарраманың жайласқан орны

Ол Саудия Арабстаны патшалығының батыс тәрепинде, Ҳижоз жерлеринде жайласқан. Әтирапы таўлар менен оралған болып, бул таўлар Каъбаны шеңбер формасында ораған. Макканың пәс тегис регионлары Батҳо деп аталады. Масжидул-ҳарамның шығысы болса Муалло деп аталады. Одан батысқа ҳәм қублаға созылған жайлар болса Мусфала деп аталады.

Маккаи мукаррамаға үш тийкарғы кириў жолы бар: Муалло, Мусфала ҳәм Шабина. Ол енине 19, 21, 25 дәреже арқада ҳәм узынлықта 46, 49, 39 дәреже шығыста жайласқан. Теңиз жүзесинен 300 метр бийикликте. Ол жердиң киндиги ҳәм ортасында.

Интернет материалларынан Ережеп бий жоме мешити имам-хатиби Аминжан Набатов таярлады.

  • 655 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты