Жер ҳәм Қуяш көлеминиң парқы

Қуяш — Қуяш системасының орайылық бѳлеги болып, қызған плазма шардан ибарат. Қуяш Жер планетасына ең жақын жулдыз.

Алла таала Қурани Кәримде:

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا

«Қуяш пенен ҳәм оның нуры менен ант», деп марҳамат қылады (Шамс сүреси, 1-аят).

Алла таала Жер планетасы ҳаққында марҳамат қылған:

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

«Ҳәм соннан кейин жерди мәйек тәризде қылды», (Назыят сүреси, 30-аят).

Биз усы мақаламызда Қуяш пенен Жер кѳлемлерин салыстырып кѳремиз.

Қуяштың ѳлшеми 1.300.000 жер ѳлшемине тең.

Түсиндирип айтатуғын болсақ, Қуяштың ишине Жер планетасынан бир миллион үш жүз мыңын жайластырыўымыз мүмкин. Усы сүўретте оң тәрепте Қуяш, шеп тәрепте Жер салыстырылған.

Аўа, Қуяш Жерден сол дәрежеде үлкен.

Қуяш «Қуяштың системасы»ның 98 % ин қурайды. Қалған 2% и 9 планета есесине туўра келеди.

Бирақ соған қарамастан, Қуяш G2V типиндеги жулдыз есапланады. Бундай жулдызлар «Сары карлик», яғный сары кишкене жулдыз делинеди.

Усы «киши жулдыз» биз жасап атырған планетадан сол дәрежеде үлкен екен. Енди биз ѳз планетамыз алдында қаншелли кишкене бөлекшедеймиз. Алла таала сондай үлкен махлуқларды биз инсанлардың қолай ѳмир кешириўимиз ушын бойсындырып қойған. Биз болсақ ѳзимизди қаншелли әззи, күшсиз екенимизди сезип, Алла таалаға ибадатымызды даўамлы етейик!

Бул сүўретте болса шар ишине 1.300.000 дана кишкене шаршалар салынған болып, Қуяш пенен Жердиң салыстырмылы ѳлшеми макет кѳринисинде берилген.

Мақаламызды усы аят пенен жуўмақлаймыз

هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

«Бул Алланың жаратқаныдур. Қәне маған кѳрсетиң, Оннан басқалар нени жаратты. Яқ! Залымлар ашық-айдын адасыўшылырдур» (Луқман сүреси 11-аят).

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 165 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты