Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам қыямет күни биз үмметлерин қалай танып алады?

Қыямет күни Адам алайҳиссаламнан баслап Қыяметке шекем жаратылған барлық инсанлар маҳшар майданына топланады. Ойлап көриң, сол ўақытта қанша адам болады. Ҳәзир дүнья халқының саны 7 миллиардтан артық болса, Адам алайҳиссаламнан Қыяметке шекем қанша инсан жасап өткен болады? Жүдә көп! Анық санын Аллаҳ тааланың Өзи биледи! Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам сонша көп адамлар арасында турған үмметлерин қалай танып алады? Бул ҳаққындағы ҳәдислерден бирин келтирсек:

Абу Ҳурайра разияллаҳу анҳудан рәўият етиледи, Набий саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Әлбетте, үмметим Қыямет күни тахараттың белгисинен «Ғурран Муҳажжалийн» деп (маңлайлары аппақ ҳәм аяқ-қолынан нур таралып турған ҳалларында) шақырылады. Сизлерден ким өзиниң Ғуррасын (қасқасын) узайттырыўға ылайық болса, соны қылсын!», деди Бухарий рәўияты.

“Ғурра” деп аттың маңлайындағы ақ қасқаға айтылады.

“Муҳажжал” деп алдынғы ҳәм артқы аяқларының туяқларынан жоқарғы бөлеги аппақ болған атларға айтылады.

Әдетте көплеген атлар ишинде усы сыпатқа ийе болғанлары гөззаллығы ҳәм қасқалары менен ажыралып турады.

Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўасаллам биз үмметлериниң жүзлеринен ҳәм аяқ-қолынан нур таралып турғанын көрип, соннан танып алар екен. Бул нур тахарат себепли пайда болар екен. Енди ким “Қыямет күни нурым узын ҳәм жақтылаў болсын, Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам мени танып алыўы аңсат болсын” десе, мудамы тахаратлы жүриўге, ибадатларды ўақытында ада етиўге ҳәрекет қылсын!

Аллаҳ таала бәршемизге қыямет күни әне сондай нур ада етсин!

Назымжан Иминжанов.

Muslim.uz сайтынан Қараөзек районы «Идрис ийшан» жоме мешити имам-хатиби Азат Идрисов таярлады.

  • 202 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты