Гөззал мешитлерден бири

Малайзия пайтахты Куала Лумпурдан 20 км қублада Путражая атлы қала жайласқан. Бул қалада Путражая атлы жасалма көл бар. Көл жағасында болса дүньяның ири ҳәм гөззал мешитлеринен бири — Путра жомеь мешити бой тиклеген.

Мешит 1999 жылда қурылған болып, өзинде 15 мыңнан аслам намаз оқыўшыны сыйдыра алады.

Гүмбезлериниң саны 9 болып, ең үлкен гүмбездиң бәлентлиги 76 метр, диаметри 36 метрди қурайды.

Үлкен мешиттеги кең намазханадағы усы үлкен гүмбезди 12 үстин көтерип турады.

Минарлар саны 1 дана болып, бәлентлиги 116 метрге жетеди. Минар Ислам дининиң бес үстини нышаны сыпатында 5 дәрежели етип исленген.

Мешитти тамаша етер екенбиз, кеўилимиз төринен МАА ШАА АЛЛАҲ деген гәп тилимизге келеди.

Аллаҳ таала бул мешитти ҳәм дүньядағы барлық мешитлерди қыяметке шекем мөмин-мусулманлар ушын сыйыныў, илим-билим, этика ҳәм тәрбия мәканы болыўын несип етсин!

Vakillik.uz сайтынан Кегейли районы «Сүйин ийшан» жоме мешити имам-хатиби Қ.Изтилеўов таярлады.

  • 164 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты