Атоско Ҳуосино: «Қурани кәримниң нуқсансыз китап екенин аңлап жеттим ҳәм мусылман болдым»

«Исламды қабыл еткенимде 29 жаста едим» — дейди Иранда шѳлкемлестирилген Халықара Қуран жарысына қатынасқан япониялы Фатима (Атоско Ҳуосино).

IQNA ның хабаршысы, жарыстың “Ҳидаят тапқанлар” дәстүри мийманы сыпатында қатынасқан Фатима ѳзин мусылман болыўы тарийхын усылай айтып берген: “АҚШда жүзберген 11 сентябь ўақыяларынан кейин, дүньядағы бәрше ҒХҚ ислам динине деген кери мүнәсебетлерди баян етиўди баслады. Мен де бир қызығыўшы сыпатында ислам динине тереңирик қызыға басладым. Кейиншелли билсем, айрым халықаралық ҒХҚ надурыс хабар тарқатып атырған екен. Бул арада насраный ағайнимниң усынысы менен Инжилди үйрендим. Кейин Қурани кәрим ҳәм Инжилди салыстырып шықтым. Нәтийжеде Қурани кәримниң кемшиликсиз екенин аңлап жеттим. Сол себеп мусылман болдым”.

Фатима (Атоско Ҳуосино)ның мусылман болыўы буддизимге сыйыныўшы шыңарақ ағзалары арасында наразылықларына себеб болған. Бирақ ўақыт ѳтиўи менен олар да Фатиманың бул қарарына, әсиресе оның орамалда жүриўине қарсылық билдирмей қойған. “Еркинлик түсиниги оның қандай тәриплеўине байланыслы. Егер мәнаўий тәрептен қарайтуғын болсақ, мусылманның сыртқы кѳриниси бул ҳақыйқый еркинликти сәўлелендиреди”, дейди япониялы муслима.

Islom.uz сайтынан Д.Беканов таярлады.

  • 223 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты