Қыямет күни инсанлар неден жаратылады?

Адамның қыямет күни қайта тирилиўи ҳаққындағы ҳәдис шәриплерде келген баянды ҳәзирги заман илими тастыйықлайды.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ ابْنِ آدَمَ تَأْكُلُهُ الْأَرْضُ، إِلَّا عَجْبُ الذَّنَبِ، مِنْهُ خُلِقَ، وَفِيهِ يُرَكَّبُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَأَحْمَدُ وَمَالِكٌ.

Абу Ҳурайра разияллаҳу анҳудан рәўият етиледи:

«Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўассаллам айтты:

«Адам баласының ҳәмме жерин жер «жеп» таўысады, тек ажбуз-занби* ширимейди. Инсан содан жаратылған еди, (қыямет күни) және соннан жаратылады».

Имам Бухарий, Насаий, Абу Даўыт, Ибн Можа, Аҳмад ҳәм Малик раўият еткен.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَلَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى، إِلَّا عَظْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ الذَّنَبِ، وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Абу Ҳурайра разияллаҳу анҳу айтады:

«Набий алайҳиссалам: «Инсанның бир сүйектен басқа ҳәмме жери ширийди. Бул ширимегени – «ажбуз-занаб» деп аталыўшы сүйек. Қыямет күни махлуқатлар соннан тикленеди», дейди.

Муслим рәўият еткен.

*«ажбуз-занаб» – думғазаның ушындағы жүдә кишкене сүйек, қуйымшақ.

Усы еки ҳәдисте келген мәнидеги сѳзди тастыйықлаўшы және бир қанша ҳәдислер де келтирилген.

Буның үстине, алымлар бул «ажбуз-занаб»ты таўып, сынап кѳрген, оны ҳеш зат пенен жоқ ете алмаған.

Мусылман адамның әдеби саҳиҳ ҳәдисте келген сѳзди сѳзсиз тастыйықлаў. «Мен буған исенбеймен», деўдиң орнына «Буны түсиниў ушын мениң илимим жетпей атыр», деп айтыў керек.

Буннан бир нешше жыл алдын Кувейтте «Қурани кәрим ҳәм сүннеттеги илимий мөжизалар» бойынша сегизинши дүнья жүзилик илимий әнжуман болып ѳтти. Сол әнжуманда АҚШтан келген үлкен илимий топар усы ҳәдис ҳаққында жаңа таң қаларлық жаңалық жаратқанын дағазалады. Олар Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам буннан бир мың тѳрт жүз жыл бурын айтқан ҳәдислери илимий мөжиза екени, бул ҳәдис Пайғамбарымыздың (с.а.ў) ҳақыйқый пайғамбар екенине дәлийл болыўын атап өтти. Әнжуманда баянат жасаған ғайры мусылман адам Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламди ҳәр ўақыт тилге алғанда Пайғамбарымызға (с.а.ў) салаўат ҳәм салам айтып сѳйледи. Олар Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасалламның усы ҳәдислери жүзесинен ер адамның урықлығында тәжирийбе ѳткерипти. Бир урықлықтың қуйрығын — «ажбуз-занаб»ин кесиб алып, басқа урыққа жабыстырыпты. Сол урықты ѳршиткен екен, биринши урық ийесине уқсас бала туўылыпты. Буннан олар «ажбуз-занаб» инсанның коди екен, деген жуўмаққа келипти.

Доктор Усман Жийланий ҳәм шайх Абдулмажид Зинданийлар де 2003 жылдың Рамазан айында Санадағы Зинданийдың үйинде думғаза (қуйымшақ) менен бир нешше илимий тәжирийбелер алып барды. Омыртқа думғазасы толық жанбағанша газге он минут тутып турылды (сүйек алдын қызыл реңге киргенши лаўлап жанды, кейин болса қарайып кетти).

Олар күйдирилген бѳлеклерди стерилленген колбаға (лаборатория шийше ыдысына) салып, Санадагы белгили илим-изертлеў лабораториясына (ал-Олакий лабораториясына) алып барды. Гистология ҳәм патология профессори доктор Олакий тоқыма бѳлеклерди үйренип, оның күйдирилгени думғазаның сүйек тоқымаларна тәсир етпегенин айтады, яғный олар күйдирилгени менен ѳзгермеген (тек ғана булшық ет, май тоқымасы күйген, думғаза сүйеклериниң клеткаларында болса ҳеш қандай ѳзгерис болмаған).

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 270 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты