Бүгинги бузғынши ағымлардың тийкарғы дәстек етип услаған нәрсеси не?

Ислам дининде тынышлыққа ҳәм адамлардың тынышлығына иритки салатуғын бәрше ислер бузғыншылық-пасық ислерден саналады. Қуръаны Кәримде: «Аллаҳ бузғыншылықты жақсы көрмейди», деп марҳамат қылынады (Бақара сүреси, 205-аят).

Терроршылық ҳәм ақидапарастлық бийгүнә адамлардың қанының төгилиўине алып келеди. Муқәддес Ислам динимизде бундай ислер қатты қадаған етилип, Қуранда: «Ҳеш кимди өлтирмеген ямаса Жер бетинде бузғыншылық қылмаған инсанды өлтирген адам, ҳәмме адамларды өлтирген киби болады», (Маида сүреси, 32-аят) деп қатты қараланған.

Бүгинги бузғыншы ағымлардың тийкарғы дәстек етип услаған нәрсеси, олар шариат әмеллерин толық орынламаған басқа мусылманларға қарағанда «қазылықты» даўа қылып, «мунапық» ҳәм «муртад» деп ҳүким шығарыўдан да қайтпайды. Ҳәдисде, «Кимде ким мөмин адамды «кәпирсең» десе, ҳǝттеки оның қанын төккеншелли гүнаҳ қылған болады», делинген. Яғный, ҳеш бир адамға мусылман инсанды «кәпир», деп ҳүким шығарыў ҳуқықы берилмеген.
Жоқарыдағы мағлыўматларға тийкарланып, ҳәр бир қәдемимизди ойлап басайық, ҳәр қандай идеяға берилместен, рәсмий жоме мешит имам-хатиблари менен мәслǝҳǝтлесейик!

Бобобек АБДУРАХИМОВ.

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 66 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты