Уй толы периштелер

Бир күни пайғамбарымыз қызы Фатиманың үйине келеди. Үйге кирип қараса, Фатима анамыз Ҳәзирети Алийдиң кийимлериниң жыртықларын тигип, аяғы менен баласы жатқан бесикти шайқап, Қуръан оқып отырған екен. Сонда пайғамбарымыз с.а.ў. «Ассаламу алайкум», деп үйге кирип келиўи менен, Фатима анамыз сәлем берип, орнынан турмақшы болғанында, Расулуллаҳ с.а.ў.: «Қыймылдама қызым, отыр, отыр» - деди. Бирақ Фатима анамыз орнынан дәрҳал ушып турды. Пайғамбар а.с. «Қәне, отыра бергениңде еди», деди. Фатима анамыз болса, «Әкежаным, сиз үйиме келгенде орнымнан турмасам бул қалай болғаны, ямаса буның бир себеби барма?» - деп сорады. Сонда Расулуллаҳ с.а.ў. оның отырыўы керек болған себебин мынадай деп аңлатты: «Қызым, ҳаяллар жүдә бахытлы, саадатлы ҳәм әўметли. Мен есиктен кирген ўақтымда, бул жерди бир қанша периштелер топары менен толы екенин көрдим. Ҳәр бир периштелер топары өз алдына себеп пенен келген екен. Периштелердиң бир топары күйеўиңе хызмет ислеп, оның кийимлерин тигип атырғаның себебинен келген еди. Бир ҳаял кеўил қәлеўи менен шын қәлбтен күйеўине хызмет қылыўы, периштелерди қуўандыратуғын бир ибадат есапланады.

Периштелердиң бир топары перзентиң Ҳасан р.а. дың бесигин тербеткениң ушын келген еди. Периштелердиң және бир үлкен топары болса, Аллаҳтың кәламын оқып отырғанын себебинен сеннен Қуръан еситиў ушын келген еди. Пайғамбарымыз с.а.ў. сөзин даўам етип:

«Егер бир ҳаял бес ўақыт намазын оқыса, Рамазан оразасын тутса, ийбесин сақласа, күйеўине бойсынса, ол ҳаялға: «Жәннеттиң қәлеген есигинен кир» делинеди», деп марҳамат қылған екен.

(Имам Аҳмад ибн Ҳанбал рәўияты).

Хatib.uz сайтынан Нөкис қаласы «Ережеп бий» жоме мешити имам-хатиби Аминжан Набатов таярлады.

  • 381 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты