Бир сораў сўрасам: Палкерге барғанның некеси бузылама?

- Палкерге барған адамның некеси бийкар боладыма?

- Ибн Обидин раҳимаҳуллаҳ: “Ким: “Мен урланған затларды билемен ҳәм жин маған хабар берген затлардың хабарын беремен” десе, кәпир болады”, деген. (Роддул мухтар). Булардың қатарына ғайыптан болжаў беретуғын мүнажжим ҳәм алақан, тас ҳәм басқа затларға қарай пал ашыўшылар да киреди.

1. Ким палкер ғайыпты биледи деген исенимде оның алдына барса ҳәм айтқанын тастыйықласа, кәпир болады ҳәм ҳаялы менен араларындағы некеси бузылады. Абу Ҳурайра разияллаҳу анҳу рәўият еткен ҳәдисте Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: “Ким келешекте болатуғын ислерден хабар беретуғыны ямаса болып өткен ғайб ислерден ҳабар бериўшиниң алдына барса ҳǝм оның айтқанларын тастыйықласа, Муҳамметке жиберилген затқа кәпир болыпты”, деген (Имами Аҳмад рәўияты).

2. Ким палкерлер ғайбты билмейди, деген исенимде бола турып, олардан айрым затларды сораўға барса, ҳарам иске қол урған болады ҳǝм қырық күнлик намазы қабыл болмайды. Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: “Ким палкерге барып оннан айырым зат сораса, қырық күнлик намазы қабыл болмайды”, деген (Имам Муслим рәўыяты).

Muslim.uz сайтынан Даўытбай Беканов таярлады.

  • 115 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты