Инсанның ѳз шаңарақ ағзаларына қылған напақасы - ең абзал напақадур

Напақа сѳзи «Жақсылыққа қаржы шығарыў» мǝнисин аңлатады. Шариятта болса, ѳз қарамағындағы шахсты жетерли кийим-кеншек, азық-аўқат ҳǝм турақ жай-жай менен тǝмийинлеў болып есапланады. Напақаның ер адамға ўǝжип болыўы Қураны кǝрийм, сүннет, ижмаъ менен сабыт болған. Аллаҳ таала Ѳзиниң каламы Қураны кǝриймниң «Талақ» сүреси 5-6-аятында, «Бақара» сүреси 233-аятында напақа менен тǝмийинлеў ҳаққында марҳамат қылып айтып ѳткен.

Савбан разияллаҳу анҳудан рǝўият қылынады: «Набий саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: «Адам напақа қылатуғын динардың ең абзалы ѳз шаңарақ ағзаларына напақа қылғаныдур. Ондан кейин Аллаҳ тааланың жолында жақынына напақа қылғаныдур. Ондан кейин Аллаҳтың жолында минген кѳлиги ушын напақа қылғаныдур».

Әбу Қилаба: «Шаңарақ, бала-шағасынан баслады. Аллаҳ азза ўа жǝлла ҳаялына ҳǝм перзентлерине ҳеш бир мүтǝжлик кѳрсетпеген адамнан кѳре ажри үлкен адам барма еди?!», - деди. Демек, шаңарақ ағзаларына қылынған напақа-тǝмийнат ең абзал напақа екен. Усы ҳǝдийсти уллылардан Әбу Қилаба кең түсиндирип берген ўақтында былай деген екен: «Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўа саллам мына усы ҳǝдийсте «Напақаның ең абзалы» деп, биринши шаңарақ ағзаларынан баслады. Бала-шағаны, шаңарағын тǝмийинлеў, ишип-жедириў қандай уллы бир ǝжр-саўаплы ис екенлигин билиў мүмкин». Демек, ер адам ушын, шаңарақ баслығы ушын, ҳаялы ҳǝм де перзентлериниң напақасын тǝмийинлеў, Аллаҳ таала буйырған ўǝжип ǝмел есапланады. Егер де буны итибарсызлық яки ериншеклик пенен таслап қойса, напақа менен тǝмийинлеўден ѳзин алып қашса, бул дурыс емес ҳǝм де аўыр гуна қылған есапланады. Шаңарақты бағатуғын ер адам, Аллаҳ тааланың ǝмрин орынлап атырман деген нийет пенен ҳаялына, бала-шағасына ашық кеўил менен сарп-қǝрежет қылса, онда ол бул иси менен ҳǝм шаңарағын тǝмийинлейди ҳǝм Аллаҳ тааладан уллы ажр-саўап алады.

Яқуб Жумамуратов, Тақыятас районы «Муҳаммад Мурад ийшан» жоме мешити имам-хатиби.
  • 76 мәрте оқылды

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты