Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Аўыздағыны жутыўға болады. Аўызға көп етип топлап жутыў мәкруҳ. Аўыздан сыртқа шығарып кейин жутыў, оразаны бузады.

2. Ишке кетип қалмайтуғындай етип аўызды ҳәм мурынды шайыўға ҳәрекет етиң. Таҳаратта билместен жутып қойсаңыз, бир күнге бир күн етип тутып бересиз.

Ассаламу алайкум. Аллаҳ таала шаңарағыңызға қут-берекет жаўдырсын. Сиз дуўада сабыр менен даўамлы болың. Әлбетте Аллаҳ таала дуўаларды қабыл етиўши.

Намаз ҳәмме адам жеке тәризде парыз болады. Күйеўиңиз оқымағаны сиздиң намазыңыз қабыл болмайды дегени емес. Қыямет күни ҳәмме өзи ушын жуўап береди.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәмиледар ҳаяллар Қуран аятларын оқыўы ямаса еситиўи, зикирлерди айтып жүриўи пайдалы.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәзирги карантин жағдайында жума намаздың орнына үйиңизде песин намазын оқыўыңыз шәрт. Жума намаз оқылмайды. Карантин таўсылып, буннан аман-есен шыққанымыздан кейин мешитте оқылады.

Ўа алайкум ассалам. "Субҳаналлоҳ", "Әлҳамдулилләҳ" ҳәм тағы басқа зикирлерди қайта-қайта айтасыз.

Ўа алайкум ассалам. Истихара намазын оқып, Аллаҳ тааладан қайырлысын сораң.

Ўа алайкум ассалам. 1. Үйренип алғанша бир еки мәрте қарап оқыса болады. 2. Қураны кәриймде кишкене сүрелерди ядлап алың, солардан бирин оқыйсыз.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты