Сораў жуўаплар

Ассаламу алайкум. Бир жыллық календарьлар арқалы шамалап билсеңиз болады. Егер таңның атыўын ҳәм Қуяштың батыўын бақлаў имканиятыңыз болса, соған қараң.

Ўа алайкум ассалам. Намаз оқыў қағыйдалары деген китапты алып дыққат пенен оқып шығың.

Қураны кәриймниң қәлеген бир сүресинен оқыўыңыз жетерли. Әдетте мусылман адам мудамы үйинде Қуран оқып турыў, дуўалар етип турыўы керек. Илажы барынша, Қуранның өзиниң тилинде оқың. Қарақалпақша оқып мәнилерин түсиниўиңиз де жақсы ис.

Ўа алайкум ассалам.

1. Әдираспанды түтетиўден мақсетиңиз оған сыйыныў болмаса, оны түтетсе болады. Илимпазлардың айтыўынша, бунда айырым бир микробларды жоқ етиў қәсийети бар екен.

2. Нәпил намаз.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты