Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Мәниси өзгеретуғын, қәте ямаса жаман мәни болып қалатуғын ҳалларда мүмкин емес. Сондай ақ, дин, пайғамбарлар, уламалар атлары қойылғанда қысқартыў мүмкин емес.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәр намаздан кейин дуўа ҳәм тилеклерди айтыў ықтыярлы ис, қәлеген адам қылады, қәлемесе қылмайды.

Мусылман болып өткенлерди дуўа қылынады. Кимлиги билинбесе де дуўа қылса болады.

Ўа алайкум ассалам. Сүт шықпай, бала қыйналып қалатуғын болса, тутпаўға болады. Буның ушын әлбетте бир еки күн тутып көриў керек. Егер сүт бар болатуғын болса, тутыў керек. Әдетте, емизикли ҳаяллардың көпшилигинде ораза тутқанда да, сүт әдеттегидей шығып турады.

Ўа алайкум ассалам. Ҳәр күни истиғфар айтып @soraw_juwap_bot усы ботқа таслап барың.

Ўа алайкум ассалам. Намаз оқыў ушын арнаўлы кийим ямаса жайнамаз шәрт емес. Үстиңиздеги кийим пәк болса ҳәм үйиңиздеги гилеп ямаса оның орнын басыўшы нәрсе пәк болса болды, соның үстинде оқый бересиз. Ҳәттеки қара жерде, қумда, топырақта намаз оқыўға да болады.

Әдетте ҳаял-қызлар шаңарақта көбинесе балаға қараў менен бәнт болады. Ал кишкене балалар кийимин ҳөллеп қойыўы турған гәп. Соның ушын айырым ҳаяллар-қызлар намазлары ушын бир кийим таярлап қояды, намаз ўақты киргеннен сол кийимди кийип намаз оқыйды ҳәм және бурынғы кийимин кийип алады. Буның ҳеш қәте ямаса зыян тәрепи жоқ. Сондай-ақ, бала бар үйде, оның гилемди ҳөллеп қойыўынан сақланыў да қыйын. Сонлықтан дерлик ҳәмме мусылманлардың үйинде жайнамаз болады, намазларын оқыйтуғын ўақытта төсейди, оқып болып жыйнап қояды. Егер гилем таза болса, жайнамаз төсеп жүриў шәрт емес.

Ўа алайкум ассалам. Тиб илими қәнигелери пайдалы деп айтқан болса, қолланыўға болады.

Ўа алайкум ассалам. Нәпил намаз деп нийет етсеңиз де болады. Қуптан намаздан кейинги ҳәмме намаз таҳажжуд болады. Еки ямаса төрт рәкаттан бөлип оқысаңыз болады.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты