Таҳәрат ҳаққында ҳәм оны алыў тәртиби

Ислам дини дене тазалығы менен биргеликте қәлб тазалығына да итибар беретуғын дин. Сүйикли Пайғамбарымыз бизге былай деп нәсият еткен: «Қолыңыздан келгенше таза жүриң, себеби Аллаҳ таала Ислам динин тазалық үстине қурды. Жәннетке де тек таза болғанлар киреди» («Жамиъус-сағийр», 1-бөлим, 133-бет). Аллаҳ таала Қураны кәриймниң Маида сүреси 6-аятында былай деп мәрҳәмат қылады: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا…

Таҳәратты бузатуғын жағдайлар

ТАҲӘРАТТЫ БУЗАТУҒЫН ЖАҒДАЙЛАР Денениң қай жеринен болса да ириң ямаса қан шығыўы. Аўызды толтырып қусыў. Киши ямаса үлкен ҳәжет. Жел шығыўы. Түпиргенде түпириги қызыл болатуғындай болып тис қанаўы; Өзинен кетиўи (талып қалыў); Намаз оқып атырғанда қасындағы адам еситетуғын дәрежеде күлиў.

Ғусыл

Уйқыда иҳтилам (ер жеткен адам кийиминде ығаллық көриў) болғанда, жынысый жақынлықтан кейин, ҳаяллар ҳайыз ҳәм нифас қанларының ўақытлары таўсылғанда, ғусыл қылыў парыз есапланады. Буннан басқа ҳәр жума ҳәм ҳайыт намазларынан алдын ғусыл қылыў сүннет болып, Пайғамбарымыз саллаллаҳу алайҳи ўа саллам қылған әмеллерден болып табылады. Ғусылдың парызлары: Аўызға суў алып ғарғара қылыў. Мурынға ашығанша суў алыў.…