Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Енди ташаҳҳуд ҳәм салаўатларды ядлап алың ҳәм китапта көрсетилгендей етип намаз оқыўды баслаң. Аллаҳ таала берекетли қылсын.

Ўа алайкум ассалам. Бул сораўға бир неше мәрте жуўап берилди. Егер қосық адамды шаҳўаний хирске шақыратуғын, бузықлыққа баслайтуғын болса, ондай қосықлар ҳарам болады.

Адамларды жақсылыққа, ата-анаға ҳәм ўатанға муҳаббатлы болыўға шақырыўшы, әдеп-икрамлыққа шақырыўшыларын еситиўге болады.

Ўа алайкум ассалам. Күйеўи қайтыс болғанлар төрт ай он күн идда сақлайды. Талақ пенен ажырасқан ҳаяллар үш ҳайыз мүддети идда сақлайды. Үш талақ қойылғаннан кейин ол еркек пенен некеңиз түспейди. Бундай жағдай болғанда ҳаял басқа ер адамға некеленип оннан да ажырасып кейин алдыңғы күйеўине некелениўи мүмкин.

Ўа алайкум ассалам. Исламның әўелги дәўиринде қубла масжидул Ақсо тәрепте болған, Масжидул Ақсо алдыңғы Пайғамбарлардың қубласы. Пайғамбарымыз алайҳиссалам Мәккәдан Мадинаға көшкеннен кейин де бираз ўақыт Масжидул Ақсоға қарап намаз оқылған, соң Қураны кәриймде аят нәзил болып Аллаҳ таала қубланы Масжидул Ҳарамға өзгерткен.

Ўа алайкум ассалам. Кейин мусылманларға зыяны тиймейтуғын болса, ҳәттеки ҳайўанларға жақсылық қылыў да саўапқа себеп болады.

Ўа алайкум ассалам. Мүсәпир болған адамлар төрт рәкатлы парыз намазларды еки рәкат етип оқыйды. Мүсәпир бул - кеминде 96 км узақлықтағы жерге 15 күннен аз мүддетте турыў нийети менен барыў.

Егер сиз Москвада бир ай турыў нийети менен барған болсаңыз, сиз мүсәпир болмайсыз.

Ўа алайкум ассалам. Тек ғана некесиндеги ҳаялларға руқсат. Бул ис зеҳинниң пәсейиўине алып келетуғын ис. Буннан сақланыў керек.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты