Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам. Намаз оқыў ушын Таҳәрат алыў шәрт. Сиз дәрет дегенде тек ғана ҳәжетке шығып, тазаланып шығыўды айтып атырған болсаңыз, бул ис пенен намаз оқылмайды. Ишки тазалықты ҳәжетке шыққан ҳәр бир адам ислеўи керек. Бул улыўмалық тазалық. Ҳәр намазда ҳәжетке шығыў шәрт емес.

Ўа алайкум ассалам. Шаңарақта урыс жәнжелден сақланыў зәрүр. Бул балаларға кери тәсир көрсетеди, соның менен бирге бир урыс болған жерде қырық күн берекет болмайды деген де гәп бар.

Сиз айтқан гәпти ислеткенде нийет ке байланыслы болады, егер ажырасыў мәнисирде айтқан болса, талақ түседи.

Ўа алайкум ассалам. Мусылманшылық жүзесинен қыйыншылыққа түсип қалғанларға жәрдем бериў мүмкин, маҳрамлар арасында меҳир тәрептен кеўилге жақын болыўы мүмкин, бирақ, сиз сорап турған мәнидеги ҳеш бир себепсиз намәҳрамлар бирге жүриўи, нашәрий ислерди қылыўы ҳарам.

Ўа алайкум ассалам. Сиз намаз китапты толық оқып, үйренип шығың, соның ишинде барлығы айтылған.

Таң намазы еки рәкат сүннет ҳәм еки рәкат парыздан ибарат.

Ўа алайкум ассалам. Турып намаз оқыўға қыйналатуғынлар отырып намаз оқыйды, отырып намаз оқыўға қыйналатуғынлар, жатып намаз оқыйды. Отырғанда бүгип отырыў қыйын болса, аяғын созып отырып оқыўына да болады.

  1. Ўа алайкум ассалам. Бундай саўда менен шуғылланыў ҳадал емес. Насбай, сигарет, арақ ҳтб ислер адамлардың ден саўлығын бузатуғын нәрселер болғаны ушын бузғыншылық тарқататуғын нәрселер қатарына киреди. Аллаҳ таала Нур сүреси, 19-аятта: Әлбетте, ийман келтиргенлердиң ишинде бузықшылық тарқалыўын жақсы көриўшилер ушын бул дүньяда да, ақыретте де аўыртыўшы азап бар. (Ҳәмме нәрсени) Аллаҳ биледи, сизлер билмейсиз, деген.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты