Сораў жуўаплар

- Ўа алайкум ассалам! Бул туўры емес. Туф-туфлар диннен хабарсыз, сүннетти билмейтуғынлардың иси.

Анас ибн Мәлик разыяллаҳу анҳадан рәўият етиледи:

Расулуллаҳ саллаллаҳу алайҳи ўасаллам: “Аллаҳ бир бендеге ҳаял яки мал-дүньяямаса перзент неъматын берген болса, ол “Мә шә Аллоҳ, лә ҳаўлә ўә лә қуўўәтә иллә билләҳ” десе өлимнен басқа ҳеш қандай апат жетпейди” деген.

Демек қайсы бир неъматтан әжепленген ўақтымызда усы дуўаны айтыўымыз керек.

Ўа алайкум ассалам.

1. Ықтыярыңыз.

2. Толық жуўыў керек. Ҳаяллардың өрилген узын шашлары болса, шашын жаймастан, өрилген шаш астынан бармақларын киргизип, басының ҳәмме жерине суў жеткерсе, жетерли.

Ўа алайкум ассалам. Ийт керек болатуғын жағдайларда руқсат. Мысалы ушын, шопанларға ийт зәрүр болады.

Ассаламу алайкум. Мунафиқ сөзиниң қарақалпақшасы еки жүзли дегени.

Ўа алайкум ассалам. Териниң сыртындағы нәрселерди кетиресиз. Териниң ишиндеги уйып қалған қан таҳәратқа зыян бермейди.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты