Сораў жуўаплар

Ўа алайкум ассалам.

1. Пайдалансаңыз болады. Бирақ қыйналып қалған адамға жәрдем бериў, қарызды кешиктириў, бир бөлимин кешип жибериў үлкен саўаплы ислерден.

2. Биреўге қарызға пул бергенде, оның үстинен үстеме сораў, пайдаланыў дурыс емес.

Берилген пулға анықлық киргизиў ҳәм гүўалардың алдында жазып қойыў керек. Биреўге пулды музараба шәрти менен бериўге болады. Музараба бул - бир тәреп пул береди, екинши тәреп мийнетин тигеди. Түскен пайда өз ара бөлисиледи, егер банкрот болса, бир тәреп пулына күйеди, екинши тәреп мийнетине, бул ҳадал жол. Бирақ, қарызға пул берип үстеме алыў дурыс емес.

Ўа алайкум ассалам. Душта таҳәрат алғанда жуўылатуғын жерлер жуўылатуғын болса, таҳәраттың орнына өтеди.

Ўа алайкум ассалам.

1. Шәриятымызда таўықтың гөши ҳадал. Таўықты пайдаланыў мақсетинде дурыс жол менен сойыў гүна емес. Таўықты ҳарам өлтирип қойыў гүна болады.

2. Телеграм каналымызда бар, излеў хызметинен пайдаланың!

3. Ондай нәрсе жоқ. Оның орнына Азанда ҳәм кеште Фатиҳа сүресин оқып, Аллаҳ тааладан берекет сораң.

Ўа алайкум ассалам.

1. Толық мағлыўматты телеграм каналымыздың излеў хызмети арқалы тапсаңыз болады. Бул намаз шемби күни сәҳәр ўақыт, яғный таң атпастан алдын оқылады.

2. Қаза оразаны илажы барынша тезирек тутыў керек, бирақ әлбетте жағдайға қараған ҳалда. Кесел болып, қыйналып жүргенде, кейинирекке қалдырса болады. Сонда-ақ, бөлип-бөлип ҳәр ўақыт бир күннен тутсаңыз да болады.

Ўа алайкум ассалам. Ҳаяллар күйеўи менен мәсләҳәт етип еркеклер дәрежесин келте етпестен шашын қыйыўы мүмкин. Ҳәмиледарлықтың оған байланысы жоқ.

Ҳәр қандай адам қасын жулдырыўы жайыз емес. Буннан сақланыў керек.

Шаш ҳәм тағы басқа адамнан шыққан нәрселер жерге көмиледи.

Ўа алайкум ассалам. 1. Ҳәжетке кирип шыққанда суўға нажасат түспесе, ол суўдан пайдаланыўға болады. 2. Ҳәдден көп суў ислетиў мәкруҳ болады. Бул жерде суўды үнемлеўге шақырық бар, 3,5 литр суўдан көп ислетиў мүмкин емес делинбеген.

Soraw beriw

Paziylet.uzҚарақалпақстан мусылманлары қазыяты веб-сайты